Released films
Synopsis

Prisoner and Pilgrim [Vandring mot frihet]Buy "Prisoner and Pilgrim" ["Vandring mot frihet"]
on DVD in our SHOP!


"Prisoner and Pilgrim" is a documentary about a group of long term prisoners from Bastøy Prison who makes a pilgrimage to Nidaros.

The walk helps them regain their self-respect. It prepares them for life on the outside. We come along, and on the path we get to know Tony, John and Helmer and their thoughts on life as inmates, reconciliation and the future.


"Vandring mot frihet" er en dokumentarfilm om en gruppe langtidsdømte fra Bastøy fengsel som gjør en pilegrimsvandring til Nidaros.

Vandringen bidrar til deres psykiske og fysiske helse, og den hjelper dem å gjenvinne selvrespekten. Den forbereder dem på livet etter soningen. Vi er med på turen, og underveis blir vi kjent med Tony, John og Helmer og deres tanker om livet som innsatt, livskvalitet, soning og forsoning."Vandring mot frihet" premiered on TV2 on February 22nd.


For distribution, contact Faction Film at post@factionfilm.no

Length: 49 min.
Format: DigiBeta PAL 16:9

Director: Ann Coates
Producer: Dag Hoel
Narrator: Unn Vibeke Hol
Photography: John Lerskau, Ann Coates
Editing: Ann Coates, Eirik Wattengård
Sound Design, Music: Knut Halmrast


Faction Film © 2010